Připravujeme

Bezdružické parní léto 2023

termín: sobota 15. a neděle 16. července 2023

Přihlášení

Razítka

088.jpg

Ediční činnost

2015-08_Pohlednice_464.008.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

EPOCHA 8 – období let 1996–2018

Česká republika (1993)

Tři roky po vzniku Českých drah zavedla tato společnost nový stejnokroj. K provoznímu odzkoušení, které probíhalo ve druhé polovině roku 1996, byla zvolena železniční stanice Břeclav. Nový stejnokroj již neměl hodnostní označení ani kovové knoflíky. Jeho blůza vycházela ze střihu předchozího stejnokroje. Měla dvě boční kapsy kryté obdélníkovými patkami s našitým vínově červeným proužkem nad jejich horním okrajem. Stejný proužek měl i dolní okraj lišty horní kapsy, pod nímž se nacházelo logo ČD. Okřídlené kolo na čapce nahradilo logo ČD. Namísto kabátů zavedl nový předpis větrovku a výrazné modernizace doznal i dlouhý plášť. Jednalo se o o jednotný stejnokroj pro všechny uniformované zaměstnance ČD. Personál doprovázející vlaky EC a IC obdržel namísto standardních tmavomodrých vázanek s bílými logy ČD vínově červené s logy příslušného spoje. Pro ženy byl určen podobně koncipovaný šátek. Během následujících let zavedly České dráhy několik nových doplňků, zatímco jiné zrušily. Prvními novinkami se 22. listopadu 1999 stal označovací štítek pro výpravčí neprovádějící výpravu vlaků a novější vzor spony do kravaty. Následovalo označení vlakvedoucích dvojitou modrou pletenou šňůrou, které od 1. května 2003 nahradilo do té doby používanou modrou pásku. Pro malý zájem ze strany zaměstnanců došlo s platností od 1. ledna 2004 ke zrušení dlouhých plášťů. Od 1. srpna téhož roku obdrželi všichni uniformovaní zaměstnanci ČD závěsné průkazy s fotografií, názvem výkonné jednotky a osobním číslem. Tyto průkazy nahradily všechny dosavadní jmenovky i označovací štítky pro výpravčí. V souvislosti se zahájením provozu vlaků SC Pendolino byly od 11. prosince 2005 pro členy vlakových čet těchto spojů zavedeny nové kravaty šátky, košile, pletené vesty, šály a svrchníky. Od 1. července následujícího roku obdržely všechny uniformované zaměstnankyně nový typ šátků, který mohly nosit místo kravaty. U žen ve funkcích vlakvedoucích a průvodčích vlaků EC a IC nahradil tento nový vzor dosud používané šátky EC a IC. K další změně u zaměstnanců doprovázejících vlaky těchto kategorií přistoupily ČD od 1. března 2008, kdy pro ně zavedly zcela nové kravaty i šátky. Od 1. července následujícího roku si mohli pánové vyfasovat šitou vestu namísto pletené. Verze pro ženy však dodávána nebyla. Nové identifikační štítky, nahrazující závěsné průkazy z roku 2004, zavedla společnost s platností od 1. ledna 2010 s tím, že náhrada dosavadních musí být ukončena nejpozději 1. února téhož roku. Rok 2010 přinesl zásadní změnu při výpravě vlaků jejich personálem, neboť pro něj byly zavedeny návěstní terčíky za současného osvobození od povinnosti nosit stejnokrojovou čepici.

Velkou změnou, která významně poznamenala českou železnici, se stalo převedení zaměstnanců řízení provozu od Českých drah ke Správě železniční dopravní cesty od 1. září 2011.

České dráhy zpočátku ponechaly svým zaměstnancům stejnokroj vzor 1996 v původním provedení a v následujících letech doplnily pouze nové součásti pro vlakové čety doprovázející spoje Railjet. Zavádění zcela nového vzoru uniforem schváleného v roce 2015 začalo na jaře 2016. Nový stejnokroj ČD vychází z původního vzoru 1996. Nejzásadnější změnou se stala náhrada původních červených a zlatých prvků tyrkysovými nebo stříbrnými (bílými). Vzhled nových uniforem tak zapadá do celkové koncepce korporátních barev společnosti. Většina součástek prošla inovací a byla doplněna vyšitým logotypem dopravce. K nové uniformě se již nepoužívá stejnokrojová čepice, kterou je v současné době možné spatřit již jen u zaměstnanců, kteří dosud používají starý vzor stejnokroje. Ten je možné donosit do uplynutí vynášecího období jednotlivých součástí.

Správa železniční dopravní cesty nařídila s platností od 1. září 2011 ze stejnokrojových součástek odstranit všechny znaky ČD, případně je zakrýt zvláštní visačkou. Tu měli zaměstnanci povinnost nosit pouze do doby, než si opatří nové součástky s logem SŽDC. Na překrytí loga ČD na čapkách jim byl již v závěru srpna 2011 dodán kovový zlatý oválný odznak se znakem SŽDC. Současně s ním obdrželi i novou kravatu se stříbrně vyšitými logy organizace a zlatou kravatovou sponu s tmavomodrým nápisem Správa železniční dopravní cesty. K dalším inovacím stejnokroje došlo až v roce 2016, kdy začaly být stejnokrojové blůzy a kabáty opatřovány nášivkami se stříbrně vyšitým logem SŽDC. Drobnou úpravu dostaly i červené čepice, do jejichž dýnka se začala všívat stříbrná lemovka z reflexní stříbrobílé látky. Tentýž materiál nahradil v roce 2017 červenou látku lemující kapsy na stejnokrojových blůzách a světle modrou látku lemující dýnka modrých čapek. V této podobě nosí zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty své stejnokroje dodnes. V létě 2017 představila společnost své nové logo, které chtěla používat od 1. ledna 2018. Z důvodu sporů na straně autora grafického návrhu však muselo být jeho zavedení odloženo. O způsobu aplikace nového loga na stávající stejnokrojové součástky, popřípadě o zavedení zcela nových uniforem tak zatím nebylo rozhodnuto.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela