Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

EPOCHA 8 – období let 1996–2015

Česká republika (1993)

Tři roky po vzniku Českých drah zavedla tato společnost nový stejnokroj. K provoznímu odzkoušení, které probíhalo ve druhé polovině roku 1996, byla zvolena železniční stanice Břeclav. Nový stejnokroj již neměl hodnostní označení ani kovové knoflíky. Jeho blůza vycházela ze střihu předchozího stejnokroje. Měla dvě boční kapsy kryté obdélníkovými patkami s našitým vínově červeným proužkem nad jejich horním okrajem. Stejný proužek měl i dolní okraj lišty horní kapsy, pod nímž se nacházelo logo ČD. Okřídlené kolo na čapce nahradilo logo ČD. Namísto kabátů zavedl nový předpis větrovku a výrazné modernizace doznal i dlouhý plášť. Jednalo se o o jednotný stejnokroj pro všechny uniformované zaměstnance ČD. Personál doprovázející vlaky EC a IC obdržel namísto standardních tmavomodrých vázanek s bílými logy ČD vínově červené s logy příslušného spoje. Pro ženy byl určen podobně koncipovaný šátek. Během následujících let zavedly České dráhy několik nových doplňků, zatímco jiné zrušily. Prvními novinkami se 22. listopadu 1999 stal označovací štítek pro výpravčí neprovádějící výpravu vlaků a novější vzor spony do kravaty. Následovalo označení vlakvedoucích dvojitou modrou pletenou šňůrou, které od 1. května 2003 nahradilo do té doby používanou modrou pásku. Pro malý zájem ze strany zaměstnanců došlo s platností od 1. ledna 2004 ke zrušení dlouhých plášťů. Od 1. srpna téhož roku obdrželi všichni uniformovaní zaměstnanci ČD závěsné průkazy s fotografií, názvem výkonné jednotky a osobním číslem. Tyto průkazy nahradily všechny dosavadní jmenovky i označovací štítky pro výpravčí. V souvislosti se zahájením provozu vlaků SC Pendolino byly od 11. prosince 2005 pro členy vlakových čet těchto spojů zavedeny nové kravaty šátky, košile, pletené vesty, šály a svrchníky. Od 1. července následujícího roku obdržely všechny uniformované zaměstnankyně nový typ šátků, který mohly nosit místo kravaty. U žen ve funkcích vlakvedoucích a průvodčích vlaků EC a IC nahradil tento nový vzor dosud používané šátky EC a IC. K další změně u zaměstnanců doprovázejících vlaky těchto kategorií přistoupily ČD od 1. března 2008, kdy pro ně zavedly zcela nové kravaty i šátky. Od 1. července následujícího roku si mohli pánové vyfasovat šitou vestu namísto pletené. Verze pro ženy však dodávána nebyla. Nové identifikační štítky, nahrazující závěsné průkazy z roku 2004, zavedla společnost s platností od 1. ledna 2010 s tím, že náhrada dosavadních musí být ukončena nejpozději 1. února téhož roku. Rok 2010 přinesl zásadní změnu při výpravě vlaků jejich personálem, neboť pro něj byly zavedeny návěstní terčíky za současného osvobození od povinnosti nosit stejnokrojovou čepici. Velkou změnou, která významně poznamenala českou železnici, se stalo převedení zaměstnanců řízení provozu od českých drah ke Správě železniční dopravní cesty od 1. září 2011. České dráhy zatím ponechaly svým zaměstnancům stejnokroj vzor 1996 v původním provedení a v následujících letech doplnily pouze nové součásti pro vlakové čety doprovázející spoje Railjet. Zavedení zcela nového vzoru uniforem schváleného v roce 2015 avizovaly na jaro 2016. Správa železniční dopravní cesty nařídila ze stejnokrojových součástek odstranit všechny znaky ČD, případně je zakrýt zvláštní visačkou. Tu měli zaměstnanci povinnost nosit pouze do doby, než si opatří součástky s logem SŽDC. Na překrytí loga ČD na čapkách byl určen zvláštní oválný odznak se znakem SŽDC. V této podobě nosí zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty své stejnokroje dodnes. V roce 2016 se předpokládá zavedení nového vzoru větrovky. O zcela novém stejnokroji se zatím neuvažuje.

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela