Připravujeme

Bezdružické parní léto 2023

termín: sobota 15. a neděle 16. července 2023

Přihlášení

Razítka

034.jpg

Ediční činnost

2015-01_Ucebnice.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

EPOCHA 6 – období let 1954–1966

Československá republika (1954–1960)
Československá socialistická republika (1960–1966)

K období budování socialistického Československa se váží ne příliš praktické stejnokroje armádního vzoru. Na rozdíl od dosavadní praxe, kdy měli stejnokroj pouze ti zaměstnanci, kteří přicházeli do styku s cestující veřejnosti, byli nově stejnokrojem vystrojeni všichni železničáři včetně ministra dopravy a jeho náměstků. Z důvodu jejich vzájemného odlišení zavedl nový předpis šest odznaků pracovních odvětví (podobně jako rozlišovací odznaky v armádě určující druh vojska), které se umisťovaly na nárameníku mezi knoflíkem a hodnostním označením. Jednalo se o odbory doprava (symbol tratě s návěstidlem), vozba (lokomotiva), tratě (most), spoje (blesky a pěticípá hvězda v kruhu na čtvercové podložce), administrativa (srp, kladivo, a francouzský klíč na pěticípé hvězdě) a požární a ochranné sbory (dvě zkřížené pušky). Revoluční změnou byla možnost nosit za velkých veder samotnou košili opatřenou nárameníky. V roce 1963 byl na čapky zaveden nový státní znak společně s novým typem okřídleného kola. Na límcových výložkách pak nové odznaky, typově shodné s okřídleným kolem na čapce a stříbrné doplňky nižších zaměstnanců změněny na zlaté. Tuhé nárameníky se záhy po zavedení ukázaly jako značně nepraktické, podle vzpomínek pamětníků obzvláště pro ty zaměstnance, kteří nosili přes rameno brašny. Stejnokroje vzor 1954 tak nebyly mezi tehdejšími železničáři příliš oblíbené. Patří nicméně neodmyslitelně k historii naší země. Při zajišťování akcí z tohoto období spolupracujeme především s Klubem vojenské historie Československo 1945–1990, která nám pomáhá navodit dobovou atmosféru této nepříliš radostné etapy naší historie.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela