Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Mechanická předvěst a pákový dotahovač z Roztok u Jilemnice

Počátkem října 2012 byla dokončeno a zprovozněno zcela nové elektronické zabezpečovací zařízení ve stanici Stará Paka. Stavba zahrnovala také vybudování nového traťového zabezpečovacího zařízení na všech tratích zaústěných do tohoto železničního uzlu. Ve dvou sousedních stanicích, Roztoky u Jilemnice a Nová Paka, tak musela proběhnout náhrada dosavadních mechanických návěstidel světelnými. Pro náš spolek se podařilo dohodnout odprodej mechanické předvěsti L a jednoho pákového dotahovače ze stanice Roztoky u Jilemnice. Vyřazený materiál jsme převzali 8. října 2012 na nádraží ve Staré Pace. V depozitáři CHŽK se již před touto transakcí nacházely dvě mechanické předvěsti. Jelikož tato návěstidla prošla během dvacátého století poměrně zásadními změnami (tvar návěstní desky a různá provedení nátěrů), rozhodli jsme je v připravované muzejní expozici prezentovat minimálně ve dvou provedeních. Vývoj tohoto typu návěstidla tak předvedeme na předvěstech získaných ze stanice Dolní Lipka a Roztoky u Jilemnice. Torzo předvěsti So z Hradla Dlouhá (trať Brno–Česká Třebová) bychom rádi upravili na základě získané dokumentace na trojznakovou.

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela