Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Mechanická předvěst z Dolní Lipky

Počátkem září 2011 byla dokončena modernizace zabezpečovacího zařízení ve stanici Dolní Lipka. Jejím účelem byla náhrada původních mechanických návěstidel, která se však již nacházela pouze na jednom zhlaví stanice, světelnými. Našemu spolku se podařilo dohodnout odkoupení mechanické předvěsti L a některých náhradních dílů z vyřazovaných prvků zabezpečovacího zařízení. Všechen požadovaný materiál převezli zaměstnanci Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Pardubice do svého skladu v Ústí nad Orlicí, kde jsme si jej v úterý 20. prosince 2011 vyzvedli. Předvěst ze směru od Hanušovic se tak stane součástí naší připravované muzejní expozice. V depozitáři CHŽK se již nachází torzo mechanické předvěsti So z bývalého hradla Dlouhá na trati Brno–Česká Třebová. Toto návěstidlo, které mělo z důvodu umístění v nepřehledném oblouku atypicky dlouhý stožár, jsme odkoupili v říjnu 1997. Zařízení však bylo značně opotřebované. Na jeho stavu se podepsalo jednak stáří (předvěst z Dolní Lipky pochází dle údajů bývalého majitele z roku 1949, kdežto předvěst hradla Dlouhá byla ještě předválečná), dále fakt, že sloužilo na důležité hlavní trati s hustým provozem, a v neposlední řadě také jeho umístění. Trať Brno–Česká Třebová totiž prochází v inkriminovaném úseku prameništěm, které je zdrojem pitné vody pro brněnský vodovod. Mazání zabezpečovací zařízení v ochranném pásmu se z tohoto důvodu muselo provádět velmi omezeně a pohyblivé části se proto značně opotřebovaly. Předvěst z hradla Dlouhá hodláme proto na základě získané dokumentace přestavět na trojznakovou tak, abychom v naší expozici mohli prezentovat i tento typ návěstidla, které z našich tratí vymizelo před více než čtvrtstoletím.

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela