Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Vjezdové návěstidlo z Bučovic

V pondělí 13. října 2008 nám bylo nabídnuto k odkoupení mechanické dvouramenné vjezdové návěstidlo L ze stanice Bučovice. Důvodem tentokrát nebyla modernizace zabezpečovacího zařízení, ale značně nemilá událost. Toto návěstidlo dle sdělení zaměstnanců Správy sdělovací a zabezpečovací techniky samo spadlo vlivem únavy materiálu 9. října. I přestože neustále doplňujeme náš depozitář o další náhradní díly, zvažovali jsme, zda toto zařízení máme odkoupit nebo ne. Důvodem byly naše zkušenosti s návěstidly, která byla při demontáži nešetrně odříznuta a skácena. Jejich váha totiž při pádu způsobila naprosté zničení všech litinových dílů a deformaci ocelových součástek za mez opravitelnosti. Byli jsme však ujištěni, že toto návěstidlo spadlo do měkké půdy a nevíc tak šikovně, že se veškeré síly vyčerpaly deformací horního ramene. Hned následující den jsme odjeli do Bučovic a provedli demontáž a odvoz všech všech dílů. Rozložený stožár nám zaměstnanci stanice umožnili deponovat ve skladišti, odkud jsme jej odvezli o tři dny později. Jako raritu mezi náhradními díly od té doby přechováváme zelené sklo spodního ramene, které bez úhony přežilo pád návěstidla. Jeho důvodem bylo narušení stěn stožáru korozí a jejich zborcení dovnitř. Spodní díl stožáru byl ovšem velmi starý, neboť byl vybaven ještě plochým svorníkem, takže se není čemu divit.

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela