Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Odjezdové návěstidlo z Uherského Ostrohu

V rámci doplnění našeho depozitáře o všechny druhy mechanických návěstidel používaných na českých železnicích a také za účelem získání dostatečného množství náhradních dílů jsme usilovali o odkoupení některých mechanických návěstidel z železniční stanice Uherský Ostroh. Během jednání se Správou sdělovací a zabezpečovací techniky Zlín bylo dohodnuto, že náš spolek dostane možnost odkoupit seřaďovací návěstidlo Se1 a jednoramenné skupinové odjezdové návěstidlo L3-2. Dvouramenné vjezdové návěstidlo S bylo přislíbeno Klubu nostalgie Kunovice a jeho předvěst PřS spolu s dalším seřaďovacím návěstidlem Se2 měl odkoupit soukromý sběratel z Přerova. Dodavatelská firma, která zajišťovala práce na modernizaci stanice, však špatně pochopila příkaz zástupce Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a jedno seřaďovací návěstidlo zničila. Z Uherského Ostrohu jsme tak získali pouze odjezdové návěstidlo L3-2, které bylo převezeno do prostor Klubu nostalgie Kunovice. Odtud proběhl 19. března 2008 odvoz do našeho depozitáře. Transport návěstidla nám za velmi výhodnou cenu zajistila firma Kovošrot Hensl. Při demontáži návěstidla jsme zjistili, že tento výrobek firmy ČKD sloužil „do roztrhání těla“, což dokazuje především opotřebení některých jeho součástí.

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela