Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Exkurze na dopravní sál VOŠ a SOŠ Česká Třebová

Na území České republiky je stále ještě několik ústavů, které vychovávají budoucí železničáře. Některé z nich disponují také speciálními učebnami – dopravními sály. Poměrně známý je dopravní sál DVI v Brně. Zcela nově byl vybudován DFJP v Pardubicích, naopak v Plzni byla tato specializovaná učebna před několika lety zrušena. K podobně razantnímu kroku se naštěstí nechystají na bývalé Střední průmyslové škole železniční (dnes VOŠ a SOŠ) v České Třebové, kde mají nadále zájem o výuku nejen budoucích dopravních, ale také udržujících zaměstnanců. Náš spolek uspořádal 17. března 2009 exkurzi na tento dopravní sál. Její účastníci tak využili ojedinělé možnosti vyzkoušet si práci jednotlivých dopravních zaměstnanců, řídících železniční provoz. Základem dopravního sálu je elektromechanické zabezpečovací zařízení, kterým jsou vybaveny dvě fiktivní stanice. V další stanici je reléové zabezpečovací zařízení a v poslední pak nejmodernější elektronické stavědlo. Mezi jednotlivými stanicemi jsou zřízena traťová zabezpečovací zařízení. Ve dvou případech se jedná o hradlový poloautomatický blok a v dalších dvou mezistaničních úsecích je jízda vlaků zabezpečena automatickým blokem. V prostorách dopravního sálu je dále vystaveno velké množství jednotlivých prvků zabezpečovací techniky a některé jsou upraveny tak, že je možnost spatřit, co se děje v jejich nitru, když jsou v činnosti. Stejným způsobem je zařízen také jeden řídící a jeden stavědlový přístroj. Součástí naší exkurze byla nejprve krátká přednáška o historii zabezpečení železničního provozu a jeho technickém vývoji. Po komentované ukázce obsluhy jednotlivých druhů zařízení si mohli účastníci exkurze sami vyzkoušet práci výpravčího, signalisty a hradlaře. Vzhledem ke spokojenosti všech zúčastněných zvažujeme možnost další podobné exkurze a její případné propojení s prohlídkou skutečných dopravních pracovišť v železničním uzlu Česká Třebová.

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela