Připravujeme

Přihlášení

Razítka

139.jpg

Ediční činnost

2015-09_Pohlednice_310.072.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Pamětní razítka

Uvod RazitkaTato prezentace je určena především těm, kteří si nedovedou představit své cesty bez nezbytného zápisníčku, do něhož shromažďují otisky nejrůznějších razítek. Uvedena jsou všechna pamětní razítka, jež jsme dodali od roku 1998 do současnosti, včetně těch, na jejichž realizaci z nějakého důvodu nedošlo. Pro kontrolu obsahuje přehled vyobrazení otisků jednotlivých razítek a seznam míst, kde je lze získat. V případě razítek umístěných v železničních stanicích použijte k jejich vyhledání seznam, který naleznete pod odkazem STANICE. V případě razítek umístěných u jiných subjektů použijte k jejich vyhledání seznam, který naleznete pod odkazem DALŠÍ MÍSTA nebo MAPU RAZÍTEK.


Ve vybraných stanicích jsou díky pochopení vedení Správy železnic umístěna pamětní razítka u výpravčích. Jejich otisk je možné získat na vyžádání. Výpravčí však poskytne pamětní razítko pouze v případě, že nebude zaneprázdněn plněním svých služebních povinností.

Pokud zjistíte, že na uvedeném místě již není razítko k dispozici, případně naleznete některé z pohřešovaných, podejte nám prosím zprávu.

 

Stav pamětních razítek k 21. květnu 2021
Navrženo: 139

Vyrobeno: 416
Nezvěstných: 16

 

Úvalno

kód razítka: 11-133
zadavatel: Obecní úřad Úvalno
navrženo dne: 26. 01. 2021
předáno dne: 09. 08. 2021
tvar: ovál 70 x 50 mm
text: Úvalno, 295 m n. m., Olomouc hl. n.–Opava východ.
grafika: Perokresba objektu zastávky a motorového vozu řady 843.
počet vyrobených kusů: 3
                                                            současní majitelé: 2 ks obecní úřad Úvalno, 1 ks CHŽK
                                                            kód akce CHŽK:
                                                            otisk lze získat: Na obecním úřadě Úvalno, od října 2021
                                                                                        v informačním centru na zastávce Úvalno.
                                                                                        https://www.uvalno.cz/

 

 

Věteřov

kód razítka: 11-132
zadavatel: Expozice Stavědlo Kyjov
navrženo dne: 10. 01. 2021
předáno dne: 22. 05. 2021
tvar: ovál 70 x 50 mm
text: Věteřov, 8. 10. 1944, 22. 5. 1971, zastávka ČMD/ČSD, 201 m n. m.
grafika: Perokresba motorového vozu řady M131.1, objektu zastávky, 
              okřídlené kolo.
                                                            počet vyrobených kusů: 2
                                                            současní majitelé: 1 ks Expozice Stavědlo Kyjov, 1 ks CHŽK
                                                            kód akce CHŽK:
                                                            otisk lze získat: Expozice Stavědlo Kyjov
                                                            www.naskyjov.estranky.cz

 

Parní lokomotiva 414.096

124kód razítka: 11-131
zadavatel: České dráhy, a. s., CHV Lužná u Rakovníka
navrženo dne: 14. 08. 2020
předáno dne: 03. 12. 2020
tvar: obdélník 70 x 40 mm
text: Parní lokomotiva 414.096, Lokomotivka Společnosti státní dráhy, Vídeň,
         rok výroby 1906, výrobní číslo 3282.
                                                            grafika: Perokresba parní lokomotivy 414.096, logo ČD.
                                                            počet vyrobených kusů: 3
                                                            současní majitelé: 2 ks ČD, 1 ks CHŽK
                                                            kód akce CHŽK:
                                                            otisk lze získat: České dráhy, a. s. – Železniční muzeum Lužná u Rakovníka
                                                                                        www.cdmuzeum.cz

45 let provozu lokomotiv řady ES 499.0

124kód razítka: 11-130
zadavatel: Muzeum Motorová remíza Olomouc
navrženo dne: 17. 07. 2020
předáno dne: 03. 09. 2020
tvar: obdélník 60 x 50 mm
text: 45 let provozu lokomotiv řady ES 499.0, 1975–2020,
         ES 499.0001–020, Škoda Plzeň 55 E0–1.
grafika: Perokresba elektrické lokomotivy ES 499.0002, znak podniku Škoda Plzeň.
počet vyrobených kusů: 4
současní majitelé: 2 ks Muzeum Motorová remíza Olomouc,
                                                                                            1 ks soukromá osoba, 1 ks CHŽK
                                                            kód akce CHŽK:
                                                            otisk lze získat: Muzeum Motorová remíza Olomouc.

Hevlín

124

kód razítka: 11-129
zadavatel: obecní úřad Hevlín
navrženo dne: 18. 01. 2020
předáno dne: 13. 11. 2020
tvar: ovál 70 x 50 mm
text: Hevlín, železniční stanice 180 m n. m., Hevlínská dráha.
grafika: Perokresba výpravní budovy, znaku obce a mapka tratě.
počet vyrobených kusů: 3
současní majitelé: 2 ks obecní úřad Hevlín, 1 ks CHŽK
kód akce CHŽK:
otisk lze získat: Informační centrum Hevlín
                            https://www.hevlin.cz/informacni-centrum/os-2328/p1=2842

 

 

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela