Připravujeme

Přihlášení

Razítka

020.jpg

Ediční činnost

2015-07_Pohlednice_464.202.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Výstroj přejezdového zabezpečovacího zařízení typu VÚD ze zastávky Blížkovice

V sekci přejezdových zabezpečovacích zařízení naší připravované muzejní expozice nesmí samozřejmě chybět zástupce typu VÚD. Jeho počátky sahají do doby krátce po druhé světové válce, kdy prudký rozmach automobilismu přiměl vedení ČSD, aby se vážně zabývalo efektivním zabezpečením železničních přejezdů. Mechanické závory, používané od počátku existence železnic, měly zásadní slabinu v závislosti na lidském činiteli. Jen ve velmi omezené míře se na síti ČSD vyskytovala samočinná zařízení systému Fryba, dodávaná ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století podnikem Vedka. V důsledku poválečného uspořádání politických poměrů v Evropě započala v ČSR v roce 1953 výstavba přejezdových zařízení sovětského vzoru, a to především na hlavních tratích. Převážná většina přejezdů na místních drahách byla zabezpečena pouze výstražnými kříži. Právě pro lokálky začal ve druhé polovině padesátých let vyvíjet tehdejší Výzkumný ústav dopravní (VÚD) jednoduché, spolehlivé a finančně co nejméně nákladné přejezdové zabezpečovací zařízení. K aktivaci prvního došlo v roce 1960 na trati Brno–Nezamyslice. Zařízení určené pro vedlejší jednokolejné neelektrifikované tratě dostalo jako typové označení zkratku názvu výrobního podniku – VÚD. Po úspěšném zkušebním provozu se začalo díky technické jednoduchosti, provozní nenáročnosti i nízkým pořizovacím nákladům velmi rychle rozšiřovat. V době, kdy od vybudování většiny zařízení VÚD uplynulo 40 let, začala železniční správa provádět jejich rekonstrukce nebo je nahrazovat novějšími systémy. Z tohoto vývoje vyplynulo nebezpečí, že by v budoucnu mohl vzniknout zásadní problém při pořizování původního a pozdějšími úpravami nedotčeného exponátu do muzejní expozice. V říjnu 2013 odkoupil proto náš spolek od Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava kompletní zařízení typu VÚD aktivované v roce 1964 na přejezdu P5263 nacházejícího se v kilometru 8,796 mezi stanicemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec. Pro komplexní prezentaci technického vývoje zařízení VÚD nám však nadále chybělo novější provedení výstražníku s pozitivní signalizací, dodávané po roce 1968. Z tohoto důvodu jsme v létě 2017 do našich sbírek zakoupili tuto verzi z přejezdu P6950 ležícího v kilometru 11,234 na šebetovském záhlaví stanice Velké Opatovice. V létě 2020 jsme byli zástupci Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno upozorněni na mimořádně zachovalou ocelovou skříň ŠM-3, v níž se nacházela výstroj přejezdového zabezpečovacího zařízení typu VÚD přejezdu P3636 ležícího v kilometru 130,097 mezi stanicemi Grešlové Mýto a Moravské Budějovice v zastávce Blížkovice. Zařízení vyrobené v roce 1965 se dochovalo nejen ve velmi dobrém stavu, ale mělo stále dnes již velmi zřídka se vyskytující původní upevnění baterií na otočných držácích a kryt uzavírající prostor pro baterie. Z důvodu plánované generální opravy zastávky i přejezdu mělo být nahrazeno novým elektronickým systém. Náš spolek proto požádal o umožnění odprodeje skříně s výstrojí přejezdového zařízení, kterou převzal v úterý 20. října 2020. V průběhu příštího roku bychom rádi zařízení s využitím částí již získané výstroje z Rozsochatce co nejvíce přiblížili původnímu stavu a po připojení k výstražníkům oživili.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela