Připravujeme

Přihlášení

Razítka

002.jpg

Ediční činnost

2015-03_Pohlednice_423.009.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Informační systém Signaltron z Veselí nad Moravou

Informační systém Signaltron, pro který zdomácnělo označení Pragotron, se na naší železniční síti poprvé objevil před půl stoletím. V posledním květnovém dni roku 1970 jej zaměstnanci nově vzniklého národního podniku Pragotron uvedli do zkušebního provozu na olomouckém hlavním nádraží. Jednalo se o vizuální elektromechanický systém s dálkově ovládanými jednotkami vybavenými překlápěcími listy. Informační zařízení se skládalo z řídicího místa, z jehož ovládacího stolu byly vysílány informace, a z několika míst, která tyto informace přijímala. V místech příjmu řadilo zařízení informace do tabulí několika typů, konkrétně odjezdových, příjezdových, podchodových a nástupištních. Tyto tabule se skládaly ze zobrazovacích teleindikačních listových jednotek. Těch vyvinul výrobce hned několik typů, lišících se podle zobrazované informace. Pro různé vzdálenosti, z nichž se cestující na informační zařízení dívali, bylo možné zvolit také rozměry jednotek, a tím i dostatečnou výšku písma. Vlastní jednotku tvořil soubor listů s příslušným potiskem poháněný elektromotorkem a vybavený analogovým kódováním tři z osmi. Řídicí centrum napájelo elektromotorek jednotky prostřednictvím dvanácti vodičů, zakončených snímacími kontakty, pod nimiž se v každé jednotce pohyboval kódový bubínek. V něm se nacházely otvory vyplněné izolačním materiálem. Přes kontakty a bubínek se uzavíral proudový okruh napájení elektromotorku. Každý povel z řídicího centra zařízení zakódovalo tak, že ke zdroji připojilo jen tři snímací kontakty. Při vyslání povelu se elektromotorek rozběhl. Zastavil se v okamžiku, kdy se všechny kontakty přivádějící napětí dostaly nad otvory s izolačním materiálem a proudový okruh se tím rozpojil. Během zkušebního provozu ve stanici Olomouc hlavní nádraží se na zařízení vyskytly pouze drobné závady. Po jejich odstranění výrobcem došlo s platností od 5. května 1972 ke schválení zařízení do provozu na ČSD a k zahájení sériové výroby. Zřizování informačního systému Signaltron však znamenalo značné finanční výdaje, proto jím byly až do konce osmdesátých let dvacátého století vybavovány jen velké stanice a důležité přestupní uzly. V železničním provozu se osvědčil, ovšem k jeho největším nevýhodám patřila náročnost na údržbu vyvolaná velkým množstvím pohyblivých a mechanicky opotřebovávaných součástek. První pokus o jeho náhradu modernějším zařízením učinily České dráhy v polovině devadesátých let dvacátého století. Do stanic Praha hlavní nádraží a Brno hlavní nádraží zakoupily novější elektromechanický vizuální systém NET 2000 italské firmy Solari di Udine spa. Toto zařízení se vyznačovalo výrazně vyšším podílem elektroniky, což mělo zaručit jeho větší provozní spolehlivost. K dodávkám do dalších stanic v ČR však již nedošlo. Většina výrobců informačních zařízení totiž dokončila vývoj plně elektronických zobrazovacích panelů. Ty díky absenci pohyblivých součástí vyžadovaly minimální náklady na údržbu, začaly se velmi rychle šířit po celé naší železniční síti a vytlačovat z ní své starší předchůdce. V naší připravované muzejní expozici chceme prezentovat i zařízení Signaltron, a proto jsme zahájili jednání s cílem zakoupit potřebné komponenty tohoto systému. V roce 2014 se zástupcům našeho spolku podařilo získat příjezdovou a odjezdovou tabuli za stanice Břeclav. Od modernizace tohoto významného železničního uzlu se stále nacházely ve skladu, jehož správce se jich chtěl zbavit. O rok později se nám podařilo odkoupit šest nástupištních a čtyři podchodové tabule ze stanice Havlíčkův Brod, v níž probíhala generální oprava nástupišť. Pro muzejní expozici našeho spolku jsme si ponechali od každého druhu dvě a ostatní tabule rozdělili mezi zástupce dalších spolků, muzeí i soukromých sběratelů. Teleindikační jednotky pro cílové stanice a směr jízdy u tabulí z Havlíčkova Brodu bude samozřejmě nutné výměnou některých listů nutné upravit, aby odpovídaly těm břeclavským. Pro zprovoznění zařízení je však nutný buď původní analogový ovládací stůl, nebo zařízení ERS, které umožňuje ovládat analogový systém Signaltron pomocí počítače. Po zahájení rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou, kde toto zařízení stále sloužilo, jsme proto požádali o umožnění jeho odprodeje pro muzejní účely. Díky vstřícnému přístupu SŽDC, coby majitele zařízení, i firmy ČD-Telematika, zajišťující jeho servis, jsme nakonec kromě poptávané chybějící skříně ERS získali i tři nástupištní a čtyři podchodové tabule. Všechny části zařízení převzaté 19. července 2018 byly velmi zachovalé, protože k jeho zprovoznění došlo až v poslední vlně zřizování těchto informačních systémů, konkrétně v roce 1993.

O historii informačních systémů na železnici pojednává i náš článek, zveřejněný v čísle 11/2019 časopisu Dráha.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela