Připravujeme

Přihlášení

Razítka

074.jpg

Ediční činnost

2015-10_Pohlednice_314-303.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Mechanická návěstidla ze stanice Bylnice

V závěru dubna 2012 byla slavnostně zahájena rekonstrukce železniční stanice Bylnice. Tato stavba souvisí s modernizačními pracemi na trati ze Starého Města u Uherského Hradiště do Vlárského průsmyku, které probíhají postupně po etapách. Dokončení všech úseků včetně aktivace dálkového řízení celé tratě se předpokládá v roce 2015. Rekonstrukce bylnického nádraží zahrnovala úpravy kolejiště (nově položeno 1.700 metrů kolejí a vyměněno devět výhybek), zřízení ostrovního nástupiště s bezbariérovým přístupem a vybudování nového zabezpečovacího zařízení. Ukončení celé rekonstrukce bylo naplánováno na jaro 2013. Stanice Bylnice byla naposledy rozsáhle modernizována v roce 1927, v souvislosti se zaústěním nové tratě ze Vsetína. Elektromechanické zabezpečovací zařízení, aktivované 27. září 1927, dodaly firmy ČKD a Siemens&Halske. Venkovní prvky zabezpečovacího zařízení pak kromě již zmíněné ČKD i podniky Liberta Praha a Ferrovia Roessemann a Kühnemann, akc. spol. v Praze. Již v roce 2003, kdy proběhla výměna mechanických vjezdových návěstidel, jsme spolu s místními nadšenci odkoupili dvě dvouramenná mechanická návěstidla. Zatímco vjezdové návěstidlo S skončilo v našem depozitáři, vjezdové návěstidlo BS je zrekonstruováno a nachází se v areálu městského muzea v nedalekém Brumově. Náš spolek mel zájem získat z této stanice také mechanická hlavní a seřaďovací návěstidla i některé části stavědlových přístrojů. Jelikož se v následujících letech začala připravovat výstavba zcela nového zabezpečovacího zařízení, požádali jsme v květnu 2010 o odprodej těchto zařízení. V následujícím roce nás opět oslovili fandové železnice z Bylnice s prosbou, zda bychom žádost o vnitřní části zabezpečovacího zařízení nestáhli. Rozhodli se totiž umístit řídící přístroj i oba stavědlové přístroje do připravované expozice dráhy T. G. Masaryka v Bylnici. Ve stejné době jsme byli osloveni kolegy ze spolku Rajnochovická lesní železnice (RLŽ), kteří pro svoji obnovovanou úzkokolejku marně sháněli mechanické závory. Počátkem roku 2012 byla proto podána nová žádost o všechna vyřazovaná zařízení a CHŽK v ní zastupoval všechny dotčené subjekty. Mezitím dorazily podobné žádosti od mnoha dalších spolků i jednotlivců a zástupce příslušné Správy sdělovací a zabezpečovací techniky SŽDC stál před nelehkou úlohou, jak zařízení rozdělit. Našemu spolku byl nakonec schválen odprodej mechanického seřaďovacího návěstidla Se2, jednoramenného odjezdového návěstidla S2–4 a původně dvouramenného mechanického odjezdového návěstidla L2–4. Budoucí regionální železniční muzeum v Bylnici získalo oba stavědlové přístroje vzor 5007 a řídící přístroj systému Rank. Mechanická návěstidla Se1, L1–5, S1–5 a mechanické závory s předzvaněčem Trojlístek získalo město Zábřeh na Moravě pro připravovaný železniční skanzen, který obohatí cyklostezku vybudovanou na opuštěné části železniční tratě Olomouc–Česká Třebová mezi obcemi Lupěnné a Hněvkov. Pro následující měsíce tak máme nelehký závazek, a sice sehnat našim kolegům z RLŽ mechanické závory a rychlostní pohon. Po pěti měsících postoupily stavební práce na bylnickém nádraží do finále. V průběhu října bylo vypnuto elektromechanické zabezpečovací zařízení a ve středu 31. října 2012 proběhla aktivace nového elektronického zabezpečovacího zařízení ESA 11. O týden později 7. listopadu 2012 jsme od zástupce firmy Signalbau, převzali všechna tři návěstidla určená pro CHŽK. Náš velký dík tak patří nejen zástupcům SŽDC, jež nám umožnili vyřazená zařízení odkoupit, ale také zaměstnancům společnosti Signalbau, kteří provedli jejich šetrnou demontáž.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela