Připravujeme

Přihlášení

Razítka

086.jpg

Ediční činnost

2015-12_Rocenka_2014.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Záchrana uzávěr koleje

Uzávěry koleje byla mechanická návěstidla, která se na našich kolejích objevila v době druhé světové války. Německá říšská dráha jimi vybavovala stanice v odstoupených pohraničních územích. Tato nová návěstidla někde pouze rozšířila zabezpečení dotčené stanice, ovšem vyskytly se i případy, kdy bylo zřízeno zcela nové elekromechanické zabezpečovací zařízení německého vzoru Einheit, včetně německých mechanických návěstidel. Výhodou uzávěr koleje byla jejich platnost pro vlaky i pro posun. Velmi často byly zřizovány ve stanicích se skupinovými odjezdovými návěstidly a určovaly, ze které koleje je postavena vlaková cesta. Po skončení války a navrácení železničních tratí pod křídla ČSD byly tyto cizorodé prvky ponechány v provozu. Československé státní dráhy se je snažily zaintergovat do svého návěstního systému a především zvýraznit jejich platnost pro vlaky i pro posun. V prvních poválečných návěstních předpisech tak byl nařízen modro-červeno-bílý nátěr stožárů, vlastní návěstní tělesa uzávěr koleje pak musela být natřena modře a pohyblivé trámce v kruhových výřezech červeně. Tento nátěr vydržel jen do roku 1954, kdy byla návěstní tělesa opět natřena na černo, ovšem střídavé červené, modré a bílé pruhy na stožárech zůstaly. Poslední stanicí vybavenou uzávěrami koleje byl Sokolov. Již v roce 2000 oslovil náš spolek tamní zaměstnance Správy sdělovací a zabezpečovací techniky s dotazem, zda se nepřipravuje modernizace stanice a jaké jsou možnosti získání jednoho návěstidla do našich sbírek. Setkali jsme se s nevšední ochotou a zároveň byli překvapeni tím, že o tyto poslední unikáty neprojevil zájem žádný jiný subjekt. Situace se nezměnila ani po osmi letech čekání, a proto jsme oslovili spolupracující spolky s dotazem, zda by neměly zájem o získání uzávěry koleje do svých sbírek. Počátkem roku 2008 byl již znám termín demontáže a kromě CHŽK projevil zájem i spolek Kroměřížská dráha a jeden soukromý sběratel. V dubnu tak byly tři uzávěry koleje (Uz14 – CHŽK, Uz4 – soukromý zájemce a Uz16 – KMD) převezeny do Kroměříže a v tamní remíze přiděleny novým vlastníkům. Naši Uz14 jsme převezli do depozitáře CHŽK 31. července 2008.

O historii zabezpečovacích zařízení německého vzoru pojednává i náš článek zveřejněný v čísle 12/2020 časopisu Dráha.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela