Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Systém Jarda Král

krátkometrážní komedie z televizního cyklu Bakaláři
Česká republika 1998, délka 22 minut
režie Jiří Vanýsek

Natáčení železničních scén proběhlo 19. července 1998 ve stanici Brno­Královo Pole.

Dlouholetý projekt Československé a později České televize „Bakaláři“ byl postaven na realizaci scénářů, které vycházely ze skutečných zážitků zaslaných diváky. Natáčení jedné z epizod tohoto cyklu bylo naším prvním setkáním se světem filmu. Několik scén příběhu s názvem „Systém Jarda Král“, který se odehrává na počátku šedesátých let dvacátého století, se natáčelo 19. července 1998 na nádraží Brno-Královo Pole. Pro realizační štáb byla tato stanice, vybudovaná ve stylu socialistického realismu, naprosto ideální. Díky její zanedbanosti z ní atmosféra přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století dýchá téměř na každém kroku. Krátký příběh pojednává o konfliktu mezi lesním dělníkem a příslušníkem Požárních a ochranných sborů železnic (POS). Tyto útvary vznikly ještě v době první republiky jako Ozbrojené strážní oddíly železniční. Díky tehdejší zkratce OSOŽ pak byli jejich příslušníci nazýváni „osožáci“, a to bez ohledu na aktuální název těchto složek. Příslušník, na kterého narazí hlavní hrdina filmu, se vyznačuje fatální přemírou aktivity a katastrofálním nedostatkem inteligence, což je stěžejním jádrem příběhu. Pro účely natáčení dodalo DKV Brno soupravu šesti vozů bývalé řady Ce vedenou historickou motorovou lokomotivou T 478.1001. Pro dobovou atmosféru by se sice lépe hodila některá z brněnských parních lokomotiv, ovšem to rozpočet krátkometrážního filmu neumožňoval. Náš spolek zajistil dobového výpravčího, některé rekvizity a dalšího příslušníka POS, který ovšem nebyl realizačním štábem využit. Z železničních zařízení si ve filmu, který byl pro navození dobové atmosféry natočen na černobílý materiál, zahrály také mechanické závory ve stanici Tetčice.

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela