Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Ediční činnost

Prezentace naší ediční činnosti obsahuje knihy, brožury, digitální nosiče a propagační předměty, které Chornický železniční klub vydal od roku 1998 buď samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími subjekty. Ohlédnutí za publikační činností je průběžně aktualizováno především pro ty, kteří některé z těchto předmětů stále shánějí. Struktura propagačních předmětů se pochopitelně mění. Důvodem je především technický pokrok, který zapříčinil, že naše první videokazeta se stala zároveň i tou poslední. Moderní technika nám naopak umožnila zahájit produkci CD a DVD nosičů. Díky nástupu digitálních technologií vydáváme již od roku 2005 soubor fotografií, filmů a dokumentů z příslušného roku. Tyto nosiče však nejsou určeny k prodeji, ale jsou distribuovány našim členům, pořadatelům dotčených akcí a v neposlední řadě také autorům použitých materiálů.

Předměty, které jsou stále V PRODEJI, máte možnost zakoupit na prodejních místech Chornického železničního klubu popřípadě na akcích, které pořádáme nebo na nich zajišťujeme vlakový personál. Pro zaslání vámi požadovaných předmětů poštou (nutno počítat navíc s úhradou balného a poštovného) použijte prosím elektronickou poštu. Potřebné adresy naleznete v sekci KONTAKT.

 

 

Místní dráha Svitavy-Polička

2016 03 Pohlednice POL

popis: Pohlednice se snímky motorového vozu 810.058-8 ve stanici
Svitavy, motorové lokomotivy 753.306-0 v Poličce, parní lokomotivy 524.1110
a motorového vozu 841.017-7 v Květné.
autoři snímků: Pavel Stejskal, Bc. Josef Vendolský
vydal: Chornický železniční klub, z. s.
tisk:  Smart Balloons, s. r. o.
náklad: 300 kusů
prodejní cena:  5,- Kč
stav:  rozebráno

 

Blansko

2016 02 Pohlednice BLO

popis: Pohlednice se snímky nádraží v roce 1908 a v současnosti, parních lokomotiv 498.106 a 498.104 se zvláštním rychlíkem
a elektrické jednotky 680.002 u Klamovy Huti.
autoři snímků: Ad van Sten. Ing. Martin Bojda, Petr Mátl
archivní foto: Jiří Novák
vydal: Chornický železniční klub, z. s.
tisk:  Smart Balloons, s. r. o.
náklad: 300 kusů
prodejní cena:  5,- Kč
stav:  rozebráno

 

Skalice nad Svitavou

2016 01 Pohlednice SES

popis: Pohlednice se snímky staniční budovy po přestavbě v roce 1902
a v současnosti, parního vozu řady 1.101 k.k.St.B. Na místním nádraží
a parních lokomotiv 498.106 a 498.104 se zvláštním rychlíkem.
autoři snímků: Pavel Krupička, Ad van Sten
archivní fota: Roman Jeschke
vydal: Chornický železniční klub, z. s.
tisk:  Smart Balloons, s. r. o.
náklad: 300 kusů
prodejní cena:  5,- Kč
stav:  v prodeji

 

Ročenka 2014

2015 12 Ročenka 2014

popis: DVD obsahující materiály z osmi akcí, které se uskutečnily v roce 2014.
autoři snímků: Ing. Martin Bojda, Jiří Dobiáš, Jakub Gregor, Ph.D.,
Kamil Horký, Martin Navrátil, Marek Petrů, Stanislav Plachý,
Vladimír Procházka, 
Luboš Horský, Aleš Krška, Petr Mátl, Marek Říha,
Pavel Stejskal, Jana Teplíková, Petr Tylšar, Milan Vašíček,
Marie Veselá a Bc. Petr 
Viktorín
autoři záznamů: Jakub Gregor, Ph.D., Kamil Horký, Marek Petrů
a Stanislav Plachý
redakce: Marek Říha, Arnošt Petržela
vydal: Chornický železniční klub, z. s.
výroba: Martin Wetter, Boskovice
náklad: 70 kusů
prodejní cena: Neprodejné, pouze pro členy spolku, účastníky oslav
a autory obrazových materiálů.
stav: rozebráno

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela