Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Ediční činnost 2009

Jízdní řád zima 1909/10

001

popis: Datové DVD obsahující naskenovaný zimní jízdní řád
Rakousko-uherské monarchie 1909/10.
archiv: Jiří Novák
redakce: Marek Říha
vydal: Chornický železniční klub, z. s.
výroba: Martin Wetter, Boskovice
náklad: 100 kusů
prodejní cena: 100,- Kč
stav: rozebráno 

Učebnice testových otázek pro výpravčí

002

popis: Brožura obsahující otázky, odpovědi a komentáře
pro ověření znalostí výpravčích v roce 2009.
redakce: Dušan Stolarik, Arnošt Petržela, Marek Říha
vydal: Chornický železniční klub, z. s.
tisk: Nobica, s. r. o. Praha
náklad: 100 výtisků
prodejní cena: 150,- Kč
stav: rozebráno
 

Kapesní kalendář CHŽK 2010

003

popis: Kalendář s fotografií parní lokomotivy 423.009 před zastávkou Dlouhá.
autor snímku: Pavel Stejskal
vydal: Chornický železniční klub, z. s.
tisk: CHAS Moravská Třebová
náklad: 1000 kusů
prodejní cena: 3,- Kč
stav: rozebráno

 

Fotografie 2008

004

popis: DVD obsahující materiály z deseti akcí roku 2008
autoři snímků: Martin Bojda, Jiří Dobiáš, Ing. Marek Friedmann,
Pavel Hromek, Václav Jasný, Zdeněk Kolář, Ing. Milan Sáblík,
Eva Sáňková, František Seidl, Josef Soukup, Pavel Stejskal,
Milan Vašíček, 
Rostislav Kolmačka, Aleš Krška, Petr Mátl,
Radek Mátl, Martin Nesrsta, Marie Říhová, Marie Veselá,
Milan Vojtek, Martin Wetter
autor záznamu: Zdeněk Kolář
redakce: Marek Říha
vydal: Chornický železniční klub, z. s. – Volné sdružení příznivců historie železnice
výroba: Martin Wetter, Boskovice
náklad: 55 kusů
prodejní cena: Neprodejné, pouze pro členy spolku, účastníky oslav
a autory obrazových materiálů.
stav: rozebráno

 

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela