Připravujeme

Přihlášení

Razítka

086.jpg

Ediční činnost

2015-12_Rocenka_2014.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Aktuality

 

Mikulášské jízdy v roce 2021

Od července 2021 vedli zástupci CHŽK jednání s některými dlouholetými sponzory naší Mikulášské jízdy, jejíž konání jsme plánovali na neděli 5. prosince 2021. Ekonomická situace velké většiny z nich však není dobrá a koncem léta tak již bylo zřejmé, že se nepodaří zajistit finanční prostředky potřebné k vypravení zvláštního vlaku. S podzimním zvýšením počtů osob pozitivně testovaných na onemocnění Covid-19 vzrostlo navíc i riziko omezení hromadných akcí. Z těchto důvodů se v letošním roce Mikulášská jízda CHŽK neuskuteční. V případě příznivého vývoje epidemiologické situace v ČR se náš vlakový personál zúčastní Mikulášské jízdy z Brna do Oslavan, plánované na sobotu 4. prosince 2021. Informace o konání této akce, jejímž pořadatelem je město Oslavany, zveřejníme včas obvyklým způsobem.

 

 

Nový exponát do sbírky budoucího muzea

V říjnu 2021 se nám podařilo získat ukazatel rychlosti UR1. Tento prvek vznikl na přelomu let 1960 a 1961 v souvislosti s připravovanou změnou návěstní soustavy ČSD. Na světelných návěstidlech vzor SSSR měl návěstit buď rychlost 60 km/h (žlutý pruh), nebo rychlost 80 km/h (zelený pruh). K jeho zavedení došlo po zkušebním provozu na návěstidle SBN stanice Praha-Běchovice v červenci 1961. Po vyrobení a instalaci několika kusů se ukázalo, že jsou rozměrově naddimenzované, a strojvedoucí navíc kritizovali, že zelený pruh zcela „přesvítí“ spodní žluté světlo návěstidla. Ještě v průběhu roku 1961 byl proto vyvinut ukazatel rychlosti UR2 s polovičními rozměry i hmotností. Námi získaný exponát sloužil ve stanici Unhošť na návěstidle L3. Po jeho výměně skončil v soukromé sbírce a několikrát změnil majitele. Ten poslední nám jej daroval výměnou za výstražník VÚD. Prezentaci nového exponátu, který bude zařazen do sekce reléových zabezpečovacích zařízení vzor SSSR, zveřejníme v sekci Muzeum.

 

 

Zemřel Čestmír Čep

V pondělí 27. září 2021 zemřel ve věku 74 let Čestmír Čep ze Šumperka. Pan Čep byl oblíbený a činorodý sběratel, regionální železniční historik i účastník mnoha nostalgických akcí, na nichž vystupoval v železničářských, vojenských nebo policejních uniformách. Jako dlouholetý spolupracovník našeho spolku často vypomáhal při organizaci náročných akcí zaměřených na specifická historická období a v mnoha případech nezapomenutelně ztvárnil role, které mu určoval scénář. Poslední rozloučení s Čestmírem Čepem proběhne v úzkém rodinném kruhu.

 

 

Rekonstrukce železničních přejezdů v Jaroměřicích nad Rokytnou

V pondělí 27 září 2021 zahájila Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na třech železničních přejezdech nacházejících se v blízkosti železniční stanice Jaroměřice nad Rokytnou. V rámci této investiční akce dojde k náhradě dosavadních přejezdových zabezpečovacích zařízení typu VÚD moderními elektronickými systémy. Našemu spolku bylo nabídnuto šest výstražníků, které jsme ihned po vypnutí všech tří zařízení převzali pro naše členy, spolupracovníky a spřátelené spolky.

 

 

Práce na přístroji ze stanice Brantice pokračují

V červenci 2019 se našemu spolku podařilo získat elektromechanický výhybkářský přístroj německého vzoru Einheit ze železniční stanice Brantice. Ze zařízení, vybudovaného po odstoupení pohraničních oblastí Německu v roce 1938, byla z různých důvodů odstraněna část prvků. Pokračuje proto naše snaha doplnit všechny tyto odebrané části. Na přístroj se tak po 15 letech vrátily páky výhybek číslo 8 a 9. Nejde samozřejmě o ty původní, ale o typově odpovídající kusy zakoupené 3. června 2021 v Rakousku. Následně proběhla oprava původní páky výkolejky číslo 3, jejíž kladka byla opatřena předepsaným nátěrem, a došlo také k doplnění některých chybějících dílů, například maznic nebo podložek. V nejbližších dnech projde podobnou opravou i páka předvěsti Př.VIII (Př.S), po níž přijdou na řadu páky závorníků.

 

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela