Připravujeme

Bezdružické parní léto 2023

termín: sobota 15. a neděle 16. července 2023

Přihlášení

Razítka

105.jpg

Ediční činnost

2015-02_Pohlednice_BOE.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Slavnostní otevření muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017
kód akce: 08-151
pořadatel: Železniční muzeum Stará Turá
místo konání: traťový úsek Stará Turá–Myjava
vozidla: 314.303 + 3 Ci, M 120.417, M 262.004, M 262.007
období: třicátá léta dvacátého století
razítko:

V sobotu 30. září 2017 proběhla v areálu železniční stanice Stará Turá na Slovensku akce s názvem Slavnostní otevření Železničního muzea Stará Turá. Završila úsilí členů sdružení Železničné múzeum Stará Turá, kteří více než deset let shromažďovali a restaurovali předměty, vztahující se k historii železnice. Vznikla tak ojedinělá muzejní expozice, určená nejen příznivcům železniční historie, ale především široké veřejnosti, školní mládeži, turistům i náhodným návštěvníkům. Ve spolupráci se Železnicemi slovenské republiky (ŽSR) se sdružení podařilo realizovat i velmi zdařilou a citlivě provedenou rekonstrukci budov stanice Stará Turá, díky níž získaly tyto stavby stejný architektonický vzhled, jaký měly v období svého vzniku v roce 1928. Expozice je rozdělena na dvě části, přičemž jedna je umístěna v bývalé čekárně výpravní budovy a druhá ve staničním skladišti. Do budoucna je plánováno i zřízení samostatného souboru venkovních prvků zabezpečovacích zařízení, který se bude nacházet v sousedství výpravní budovy. Hlavním bodem celodenní slavnosti s bohatým doprovodným programem se samozřejmě staly jízdy zvláštních vlaků. Na trať Stará Turá–Myjava vyjely tři páry mimořádných spojů, sestavené z historických vozů bývalé třetí třídy a vedené parní lokomotivou 314.303 z roku 1898. Na dva páry zvláštních vlaků vypravených v téže trati byl nasazen unikátní historický motorový vůz M 120.417 z roku 1931. V opačném směru ze Staré Turé do Nového Mesta nad Váhom jezdily historické motorové vozy M 262.004 a M 262.007. Atmosféru první československé republiky pomohly navodit i vystavené historické automobily nebo přítomnost četnické hlídky i dalších dobově ustrojených účastníků. Součástí slavnostního aktu otevření muzea byla i hraná scénka příjezdu ministra železnic Josefa Václava Najmana, jehož představitel přednesl stejný projev, který zazněl při otevření železniční trati Veselí nad Moravou–Nové Mesto nad Váhom v roce 1927. Po scénce, projevech a přestřižení pásky vystoupil Cisársky a kráľovský komorný dychový orchester z Bratislavy. Kulturní program pokračoval ve večerních hodinách ve staničním skladišti, kde vystoupily dvě cimbálové hudby a proběhlo pásmo příspěvků o historii železniční tratě Veselí nad Moravou–Nové Mesto nad Váhom, včetně prezentace unikátních fotografií z její výstavby. Chornický železniční klub zajistil na vlacích vedených parní lokomotivou 314.303 a motorovým vozem M 120.417 železniční personál v dobových uniformách. Akce se těšila velkému zájmu veřejnosti a naši průvodčí prodali téměř všechny přidělené jízdenky. Kolegům ze Slovenska tak nezbývá než poděkovat za pozvání a popřát jim další zdařilé akci i úspěšné dokončení plánované expozice.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela