Připravujeme

Přihlášení

Razítka

107.jpg

Ediční činnost

2015-11_KK_2016.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Dny evropského dědictví – Trutnov 2016

termín: sobota 10. září 2016
kód akce: 08-139
pořadatel: Město Trutnov
místo konání: Trutnov
vozidla:
období: Rakousko-Uhersko
razítko:

V sobotu 25. a neděli 26. června se sedm členů našeho spolku zúčastnilo dvoudenního pásma vzpomínkových akcí na bitvu u Trutnova. Ty proběhly v rámci připomenutí 150. výročí prusko-rakouské války, která vypukla v létě 1866 a skončila porážkou Rakouska. Výsledek konfliktu měl dalekosáhlý dopad nejen na české země, ale zásadním způsobem ovlivnil dějiny celé Evropy v následujících desetiletích. Bitva u Trutnova zůstala poněkud ve stínu nejznámější srážky obou armád, k níž došlo na Chlumu u Hradce Králové. Přitom právě střetnutí u Trutnova bylo jako jediné završeno vítězstvím rakouských vojsk, vedených generálem Gablenzem. Ukončení vzpomínkových a kulturních akcí, pořádaných při příležitosti kulatého výročí, naplánovali trutnovští v rámci každoroční akce Dny evropského dědictví na víkend 10. a 11. září 2016. Obvyklý program měla původně zpestřit velkolepá rekonstrukce návštěvy císaře Františka Josefa I., který krátce po uzavření příměří navštívil mimo jiné i Trutnov, aby podpořil jeho válkou postižené obyvatelstvo. K účasti na této akci přizvali pořadatelé i náš spolek. Předpokládali, že první scéna rekonstrukce se odehraje na nádraží a při realizaci příjezdu mocnáře zvláštním vlakem a jeho uvítáni budou potřební i železničáři v dobových stejnokrojích. Z technických a finančních důvodů však nakonec došlo k vyškrtnutí zvláštního vlaku i následného průvodu z nádraží na náměstí ze scénáře akce. Realizováno mělo být nakonec jen přivítání na náměstí, což mělo za následek i odvolání požadavku na dodání našeho železničního personálu. Zajištěné ubytování a především vysoká kvalita organizace trutnovských akcí nás přivedla k rozhodnutí vyslat do města alespoň v sobotu malou delegaci. Čtyři členové našeho spolku se zúčastnili programu, který na náměstí zahájil projev starosty města Mgr. Ivana Adamce. Následovala scéna příjezdu císaře a jeho přivítání. Poté, co mocnář přednesl z balkonu radnice zdravici shromážděnému obyvatelstvu, proběhlo natírání pamětní desky s datem 27. 6. 1866 bílou barvou. Tato tradice, obnovená v závěru dvacátého století, připomíná návrat 19 trutnovských občanů z pruského zajetí. Vždy v červnu, při výročí jejich odvlečení, je tato deska natírána černou barvou. Po nezbytných čestných salvách a vojenské přehlídce povýšil císař vybrané zasloužilé členy několika klubů vojenské historie. Zahajovací část programu Dnů evropského dědictví pak ukončil jeho odjezd v čele průvodu všech zúčastněných historických vojenských jednotek i dobově ustrojených obyvatel města. Po celý zbytek víkendu mohli zájemci navštívit většinu památek, a to včetně jejich běžně nepřístupných prostor. V budově staré radnice bylo možné nahlédnout do městských kronik nebo si prohlédnout galerii starostů za poslední dvě století. V Haasově paláci vystavovali žáci Základní umělecké školy Trutnov své výtvarné práce na téma letošních Dnů evropského dědictví „Památky a komunity“, Muzeum Podkrkonoší připravilo zcela novou výstavu „Z historie železnice v Trutnově“. Pro veřejnost byl volně přístupný kostel Narození Panny Marie, památník generála Gablenze, Jánská kaple a podzemní chodba v parku, která původně sloužila k zásobování města pitnou vodou. Nezbývá než konstatovat, že i přes škrty v původním návrhu programu připravili pořadatelé akce občanům i návštěvníkům města velmi kvalitní nabídku, jak letošní Dny evropského dědictví prožít naplno.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela