Připravujeme

Přihlášení

Razítka

065.jpg

Ediční činnost

2015-11_KK_2016.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

150. výročí bitvy u Trutnova

termín: sobota 25. a neděle 26. června 2016
kód akce: 08-135
pořadatel: Město Trutnov
místo konání: Trutnov, Starý Rokytník
vozidla:
období: Rakousko-Uhersko
razítko:

V roce 2016 uplynulo již 150 let od prusko-rakouské války. Tento konflikt, který vypukl v létě 1866 a skončil porážkou Rakouska, měl dalekosáhlý dopad nejen na české země, ale zásadním způsobem ovlivnil dějiny celé Evropy v následujících desetiletích. V první polovině roku 2016 probíhala v souvislosti s kulatým výročím této události celá řada kulturních akcí. Mimo bojových ukázek a rekonstrukcí nebo pietních aktů, obvyklých při každém výročí, připravil organizační štáb další doprovodné akce, koncerty, výstavy i konference. Kromě pamětní publikace, propagačních materiálů a upomínkových předmětů bude letošní výročí připomínat i nový monumentální pomník jezdecké srážky u Sřezetic, na který finančně přispěli i členové našeho spolku. Vyvrcholením vzpomínkových akcí se v prvním červencovém víkendu 2016 stala tradiční rekonstrukce bitvy na Chlumu u Hradce Králové. Ve stínu této nejznámější události celého konfliktu dodnes zůstává celá řada větších či menších potyček na jiných místech, včetně bitvy u Trutnova. Přitom právě střetnutí u tohoto města bylo jako jediné završeno vítězstvím rakouských vojsk vedených generálem Gablenzem. Město Trutnov připravilo na sobotu 25. a neděli 26. června vzpomínkovou akci na tuto událost. K účasti na ní pozvali pořadatelé nejen několik historických vojenských jednotek, ale také náš spolek. Pozvání, které pro nás bylo velkou poctou, jsme přijali a na akci vyslali sedmičlennou delegaci. Sobotní program na trutnovském náměstí zahájilo vystoupení folklórních souborů Ritornello a Barunka. Následoval projev starosty města Mgr. Ivana Adamce a tradiční natírání pamětní desky s datem 27. 6. 1866 černou barvou. Tato tradice, obnovená v závěru dvacátého století, připomíná odvlečení 19 trutnovských občanů do pruského zajetí. V září, při výročí jejich návratu, je tato deska natírána bílou barvou. Následovala hraná scénka „Den v Trutnově za války 1866“, při níž bylo s využitím historických pramenů a zápisů v kronikách veřejnosti předvedeno, jak vypadalo obsazení města pruským vojskem, následná přestřelka s rakouskou armádou i zatčení a odvedení vybraných obyvatel města. Program na náměstí ukončilo divadelní představení ochotníků z Úpice nazvané „Amputace“. Oficiální část sobotního programu završila vernisáž výstavy „1866: Vítězství Rakušanů u Trutnova a tzv. Trutnovská zrada v prusko-rakouské válce“ v Muzeu Podkrkonoší. V odpoledních hodinách proběhla u obce Starý Rokytník komentovaná ukázka střetnutí rakouských a pruských vojsk. Nedělní program, naplánovaný spíše v pietním duchu, započal koncertem C. k. Polního dechového orchestru pěšího pluku číslo 1 Opava v městském parku. Po skončení vystoupení odešel průvod vojska, dobově ustrojených účastníků a veřejnosti k Jánské kapli. U této stavby, která byla v létě 1866 němým svědkem těch nejprudších bojů, proběhl pietní akt a položení věnců k pomníkům. Celou akci následně ukončila mše za padlé a k poctě sv. Jana Křitele.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela