Připravujeme

135 let tratě Rudoltice v Čechách–Lanškroun

termín: sobota 16. května 2020

Bezdružické parní léto 2020

termín: sobota 18. a neděle 19. července 2020

Přihlášení

Razítka

061.jpg

Ediční činnost

2015-08_Pohlednice_464.008.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Mikulášská jízda Chornického železničního klubu 2011

termín: neděle 27. listopadu 2011
kód akce: 08-098
pořadatel: Chornický železniční klub, z. s.
místo konání: traťový úsek Česká Třebová–Skalice nad Svitavou–Chornice–Česká Třebová
vozidla: 423.009 + 4 Ce + Rlm + 2 Ce
období: třicátá léta dvacátého století
razítko:

V neděli 27. listopadu 2011 uspořádal Chornický železniční klub po čtyřleté odmlce Mikulášskou jízdu. Nezvyklý nedělní termín akce byl důsledkem mimořádné události, při níž byla v létě 2011 poškozena parní lokomotiva 310.922 a dva historické vozy. Podle původního plánu měl být stroj 423.009 s brněnskou historickou soupravou použit v sobotu 26. listopadu na akci CHŽK a lokomotiva 310.922 se soupravou deponovanou v DKV Česká Třebová odvézt týž den mikulášské vlaky mezi Chocní a Litomyšlí. Tato vize vzala ihned po jihlavské nehodě za své a vedení našeho spolku se nakonec rozhodlo o odsunutí akce na neděli. Členové spřáteleného Letohradského železničního klubu tak prožili obzvláště náročný víkend, neboť museli během dvou dnů zvládnout dvě poměrně náročné akce. Zvláštní vlak sestavený ze šesti vozů bývalé řady Ce zvaných „Rybák“, bufetového vozu Společnosti železniční při DKV Česká Třebová s parní lokomotivou 423.009 v čele tak vyrazil na osvědčenou okružní trasu v neděli 27. listopadu 2011 krátce před osmou hodinou ranní. Kromě dobového železničního personálu jej doprovázel Mikuláš, anděl a dva neposední čerti, ze kterých šla hrůza. V Opatově, Svitavách nebo Březové nad Svitavou očekávaly mimořádný spoj jen menší hloučky zájemců o svezení. Po odjezdu ze stanice Letovice se však už Mikulášova družina i naši průvodčí řádně zapotili, neboť na tomto nádraží nastoupilo do vlaku snad největší množství cestujících na celé trase. Většina jich cestovala do Boskovic, odkud měli velmi výhodný přípoj zpět. Další velký nápor cestujících byl očekáván ve stanici Boskovice, kde byla z tohoto důvodu opět zřízena historická osobní pokladna. Mnoho rodičů tak využilo nevšední příležitost ukázat svým dětem, jakým způsobem byli ještě nedávno odbavování cestující na železnici. Historická pokladna se opět osvědčila. Odbavila 157 cestujících a výrazně usnadnila práci vlakovému personálu. Nejdelší pobyt zvláštního vlaku byl naplánován ve stanici Šebetov. Členové místních spolků tam opět připravili „občerstvovací kantýnu“. Tato stanice se navíc nachází zhruba v polovině trasy a přestávka tak přišla vhod nejen lokomotivní četě, která během ní provedla prohlídku a mazání stroje, ale také ostatnímu personálu a cestujícím. Zdolání celé 127 kilometrů dlouhé trasy trvalo totiž zvláštnímu vlaku osm hodin a čtyřicet minut. Přesně 44 minut po poledni opustil zvláštní vlak šebetovské nádraží. Přes Velké Opatovice a Jevíčko pokračoval do Chornic. V tomto kdysi důležitém regionálním železničním uzlu dobrala parní lokomotiva vodu ze zachovalého vodního jeřábu, což se stalo velkou atrakcí pro cestující a především pro přítomné železniční fotografy, kteří díky příznivému počasí lemovali koleje podél celé trasy zvláštního vlaku. Voda byla samozřejmě doplňována i v dalších pěti stanicích na trase, ovšem vždy pouze z hasičské cisterny. Ukázalo se, že vodní jeřáb jí lze nahradit prakticky, nikoli však esteticky. Po uzavření ventilu vodního jeřábu a odjezdu ze stanice zbývalo do cíle necelých čtyřicet kilometrů. Zvláštní vlak měl naplánovány delší pobyty ještě ve stanicích Městečko Trnávka, Moravská Třebová, Mladějov na Moravě a na zastávce Trpík. Obyvatelé této nejmenší samostatné obce na trase připravili pro jeho osazenstvo originální občerstvení servírované přímo v čekárně na nástupišti. Ve Třebovici v Čechách odevzdala lokomotivní četa klíče od výhybek příslušného úseku tratě a v 16.39 hodin, přesně podle jízdního řádu, zastavila se soupravou zvláštního vlaku u prvního nástupiště stanice Česká Třebová. Naši Mikulášskou jízdu 2011 lze bezesporu hodnotit jako velmi úspěšnou. V podobném duchu o ní také v následujících dnech informovala všechna místní tištěná média. Zvláštním vlakem cestovalo 1.031 platících cestujících a minimálně dalších 300 bylo dětí do pěti let. Proti předchozímu ročníku je to nárůst o 280 platících cestujících, přičemž ubylo těch, kteří jeli delší část trasy, a naopak přibylo zájemců o svezení na kratších úsecích. Nezbývá než poděkovat všem městům, obcím a firmám za finanční podporu akce, hasičským sborům za doplňování vody a v nepolední řadě i strojní četě lokomotivy 423.009 za skvěle odvedenou práci.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela