Připravujeme

Přihlášení

Razítka

056.jpg

Ediční činnost

2015-11_KK_2016.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

100 let tratě Skalice nad Svitavou–Velké Opatovice

termín: 17. května 2008
kód akce: 08-066
pořadatel: Chornický železniční klub, z. s.
místo konání: traťové úseky Česká Třebová–Chornice–Skalice nad Svitavou,
                                            Brno hlavní nádraží–Skalice nad Svitavou–Chornice
vozidla: 433.001 + Dsd + 7 Ce, 310.922 + 2 Ce + Rlm + Ce + Ci
období: třicátá léta dvacátého století
razítko: 11-050, 11-054, 11-055

Poprvé a zřejmě i naposledy v tomto grafikonu zastavily na zastávce Světlá u Boskovic osobní vlaky s cestujícími. Stalo se tak v sobotu 17. května u příležitost stého výročí zahájení provozu na místní dráze vedoucí ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic. Nezvyklý ruch zažila i stanice v Šebetově, kde se dle jízdního řádu osobní vlaky nekřižují. Onu sobotu tam byly všechny koleje obsazeny vlaky s cestujícími. Nádraží tak trochu nostalgicky mohlo zavzpomínat na doby, kdy byl na trati poněkud rušnější provoz než v této době. Jubilující 22 kilometrů dlouhá místní dráha je dnes součástí tratě č. 262 Česká Třebová–Chornice–Skalice nad Svitavou. Třetí květnovou sobotu brázdily koleje místo běžných motoráků také dva parní vlaky. První, vedený českotřebovskou parní krasavicí 310.922, jel v trase Česká Třebová–Skalice nad Svitavou a zpět, druhý absolvoval jízdu z Brna do Chornic a zpět. V čele této soupravy historických vozů zářila parní lokomotiva 433.001, která na stoleté trati dříve sloužila plných 26 let, tudíž by oslavy bez ní nebyly myslitelné. Však si taky „svou“ lokomotivu přišel na skalické nádraží prohlédnout i pan Vladimír Barták, který ji měl po celých 21 let přidělenu jako turnusový stroj. Ve všech stanicích místní dráhy čekaly na účastníky oslav bohaté doprovodné akce. Jak již bylo zmíněno, největší mumraj se odehrál v Šebetově, kde se oba vlaky dvakrát potkaly (jeden na manipulační, druhý na první dopravní koleji) a kde během jejich pobytu po zbývající volné dopravní koleji projížděly motorové vozy zajišťující pravidelnou osobní dopravu. V nedalekých Boskovicích si pak zájemci mohli prohlédnout lokomotivy 742.315-5, 753.127-0. 749.019-6 a 720.016-5 z DKV Česká Třebová a model parní lokomotivy 310.017 pana Jiřího Síče z Havířova. Velkým lákadlem pak byla historická staniční pokladna , v níž si zájemci mohli koupit dnes již na síti ČD neprodávané lepenkové jízdy, což 223 návštěvníků také s nostalgií učinilo. Ve Velkých Opatovicích byly k vidění mechanizmy používané při údržbě tratí a návštěvníci se také mohli svézt se na kolejové drezíně DM 904.001. Oba zvláštní vlaky doprovázel personál v dobových uniformách. Na soupravě vyjíždějící z Brna hlavního nádraží byli průvodčí ustrojení ve stejnokrojích vzor 1934, na vlaku z České Třebové byly použity uniformy vzoru 1954. K výročí trati jsme dále dodali příležitostné pamětní razítko a další tři staniční pamětní razítka do stanic na lokálce (Boskovice, Šebetov, Velké Opatovice). Zájemci si tak v těchto stanicích mohou kdykoliv požádat o otisk těchto razítek. Po příjezdu slavnostního vlaku z Brna do Chornic byla lokomotiva 433.001 dozbrojena a po vyčištění popelníku na popelové jámě otočena pomocí ruční točny. Ještě před lokomotivou však „jízdu“ na točně absolvoval František Jandl, který deset let zastával funkci předsedy Chornického železničního klubu. Ihned po tomto aktu převzal jeho funkci Dušan Stolarik. Při zpáteční cestě se oba zvláštní vlaky opět setkaly ve stanici Šebetov, odkud pokračovaly do svých cílových stanic. Díky příznivému počasí se jich zúčastnilo velké množství návštěvníků a oběma zvláštními vlaky se svezlo 1144 platících cestujících. Akce tak měla bezesporu velký úspěch.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela