Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Mikulášská jízda 2016

termín: sobota 3. prosince 2016
kód akce: 08-142
pořadatel: České dráhy, a. s. – ROC Brno
místo konání: traťový úsek Brno hlavní nádraží–Oslavany
vozidla: 433.001 + 4 Ce + AR + 4 Ce + Ds + T 478.1001
období: třicátá léta dvacátého století
razítko:

Začátkem prosince se na české železniční síti koná velké množství mikulášských jízd, které každoročně, zpravidla první víkendový den měsíce, pořádají na různých tratích naší železniční sítě České dráhy i ostatní organizace. Také náš spolek pořádá svoji mikulášskou jízdu, ovšem jen v liché roky. Pokud končí letopočet sudou číslicí, účastní se náš personál mikulášské akce Regionálního obchodního centra Českých drah v Brně. O tuto akci bývá každoročně tak velký zájem, že všechny jízdenky na zvláštní vlak jsou zpravidla vyprodány již týden před jeho odjezdem. Pořadatelé akce nastavili její program i tarifní podmínky tak, aby nebylo možné prodat víc jízdních dokladů, než je kapacita soupravy zvláštního vlaku. Tento již několik let používaný systém sice výrazně omezuje počet cestujících, ale zároveň zaručuje, že všichni návštěvníci akce včetně malých dětí mají svá místa k sezení. Nedochází tak k přeplnění soupravy stojícími cestujícími, což by značně komplikovalo nejen mikulášskou nadílku, ale i práci našemu personálu. Zvláštní vlak „Mikuláš“ vedený parní lokomotivou 433.001 a sestavený z osmi historických vozů bývalé třetí třídy, bufetového vozu a služebního vozu pro přepravu kočárků, byl vypraven 3. prosince 2016 odpoledne v trase Brno hlavní nádraží–Oslavany a zpět. Na konci úctyhodné soupravy vypomáhala parnímu stroji historická motorová lokomotiva T 478.1001. Prvořadým úkolem našeho personálu bylo zajistit, aby se do zvláštního vlaku dostali pouze cestující s platnou jízdenkou a místenkou. Z tohoto důvodu nastoupili naši průvodčí již na soupravový vlak, odjíždějící z depa v Maloměřicích. Po odjezdu z brněnského hlavního nádraží vládla ve vlaku skvělá nálada a hodina naplánovaná na cestu do Oslavan utekla velmi rychle. Po příjezdu do cílové stanice se všichni cestující přesunuli na oslavanský zámek, kde byl připraven bohatý program, určený především nejmenším návštěvníkům. Děti se zúčastnily soutěží a splnění každého úkolu znamenalo zisk čertovského razítka do zvláštního formuláře. Při zpáteční jízdě pak obdržely dárky od Mikuláše, který procházel společně se svoji družinou soupravou zvláštního vlaku. Zpět do moravské metropole jsme přivezli kolem 250 nadšených dětí a jejich spokojených rodičů. Velký zájem ze strany veřejnosti je zárukou, že se tato oblíbená akce bude konat i následujících letech.

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela