Připravujeme

Brněnský den železnice 2017

termín: sobota 23. září 2017

Slavnostní otevření železničního muzea Stará Turá

termín: sobota 30. září 2017

Razítka

Ediční činnost

Pamětní razítka 2007

Návrhů 9, počet vyrobených kusů 25

 

Pod vrcholky Bílých Karpat 2007

043

zadavatel: České dráhy, a.s. - KCOD Zlín
navrženo dne: 21. 01. 2007
předáno dne: 22. 02. 2007
tvar: obdélník 70 x 40 mm
text: Pod vrcholky Bílých Karpat, 498.022, 464.202, 3. 3. 2007, 
         Olomouc - Vlárský průsmyk a zpět.
grafika: Perokresby parních lokomotiv 498.022 a 464.202.
počet vyrobených kusů: 2
současní majitelé: 2 ks CHŽK, 1 ks KMD
kód akce CHŽK: 08-056
otisk lze získat:
Železniční muzeum Kroměříž
provozuje spolek Kroměřížska dráha, z. s.
http://www.prototypy.cz/KMD/

 

Šebetov

044

zadavatel: Obecní úřad Šebetov
navrženo dne: 28. 01. 2007
předáno dne: 17. 05. 2007
tvar: ovál 70 x 50 mm
text: Šebetov,
          nejvýše položená stanice na trati Skalice nad Svitavou - Chornice,
          398 m n.m.
grafika: Zjednodušené ztvárnění staniční budovy v podobě,
                kterou měla v době parního provozu, parní lokomotiva
                řady 433.0, logo Českých drah.
počet vyrobených kusů: 2
současní majitelé: 1 ks OÚ Šebetov, 1 ks CHŽK
kód akce CHŽK: ---
otisk lze získat:
SŽDC, s. o. -  výpravčí železniční stanice Šebetov (na požádání)
telefon 972 622 462

 

160 let železnice na Ostravsku

045

zadavatel: České dráhy, a.s. - KCOD Ostrava
navrženo dne: 22. 03. 2007
předáno dne: 28. 04. 2007
tvar: obdélník 70 x 40 mm
text: 160 let železnice na Ostravsku, 1847 - 2007.
grafika: Perokresba parní lokomotivy 375.007, loga KFNB a ČD.
počet vyrobených kusů: 3
současní majitelé: 2 ks ČD, 1 ks CHŽK
kód akce CHŽK: ---
otisk lze získat:
České dráhy, a.s. - ČD-centrum Ostrava hl.n.
telefon 972 762 555

 

70 let tratě Milana Rastislava Štefánika

046

zadavatel: České dráhy, a.s. - KCOD Zlín
navrženo dne: 30. 03. 2007
předáno dne: 05. 05. 2007
tvar: obdélník 70 x 40 mm
text: 70 let tratě Milana Rastislava Štefánika, 1937 - 2007, Púchov - Horní Lideč.
grafika: Perokresba parní lokomotivy 556.036.
počet vyrobených kusů: 2
současní majitelé: 1 ks CHŽK, 1 ks ČD
kód akce CHŽK: ---
otisk lze získat:
České dráhy, a.s. - železniční stanice Horní Lideč
telefon 724 494 827

 

95 let tratě Moravské Bránice - Oslavany

047

zadavatel: České dráhy, a.s. - KCOD Brno
navrženo dne: 02. 06. 2007
předáno dne: 24. 08. 2007
tvar: ovál 70 x 50 mm
text: 95, Moravské Bránice – Ivančice – Oslavany, 1912, 2007.
grafika: Perokresba parní lokomotivy 41.006 KIOD, logo Českých drah.
počet vyrobených kusů: 2
současní majitelé: 1 ks CHŽK, 1 ks ČD
kód akce CHŽK: ---
otisk lze získat:
České dráhy, a.s. - železniční stanice Ivančice
telefon 725 896 517

 

120 let tratě Brno - Kyjov

048

zadavatel: České dráhy, a.s. - KCOD Brno
navrženo dne: 15. 06. 2007
předáno dne: 8.10.2007
tvar: obdélník 70 x 40 mm
text: 120 let Vlárské trati, Brno – Kyjov, 1887, 2007.
grafika: Perokresba parní lokomotivy 475.101.
počet vyrobených kusů: 3
současní majitelé: 1 ks ČD, 1 ks CHŽK, 1 ks Expozice Stavědlo Kyjov
kód akce CHŽK: 08-064
otisk lze získat:
Expozice Stavědlo Kyjov www.naskyjov.estranky.cz 
České dráhy, a.s. - železniční stanice Bučovice
telefon 725 885 954

 

110 let tratě Zaječí - Hodonín

049

zadavatel: České dráhy, a.s. - KCOD Brno
navrženo dne: 17. 07. 2007
předáno dne: 8.10.2007
tvar: obdélník 60 x 50 mm
text: 110, Zaječí – Čejč - Hodonín, 1897 - 2007.
grafika: Perokresba parní lokomotivy 313.501.
počet vyrobených kusů: 3
současní majitelé: 1 ks ČD, 1 ks CHŽK, 1 ks Expozice Stavědlo Kyjov
kód akce CHŽK: 08-064
otisk lze získat:
Expozice Stavědlo Kyjov www.naskyjov.estranky.cz 
České dráhy, a.s. - železniční stanice Hodonín
telefon 724 378 690

 

100 let tratě Skalice nad Svitavou - Velké Opatovice

050

zadavatel: Chornický železniční klub, z. s.
navrženo dne: 23. 07. 2007
předáno dne: 27. 08. 2007
tvar: obdélník 70 x 40 mm
text: 100, Skalice nad Svitavou, Velké Opatovice, 1908, 2008.
grafika: Perokresba parní lokomotivy 178.61 (422.034).
počet vyrobených kusů: 5
současní majitelé: 3 ks CHŽK, 1 ks OÚ Šebetov,1 ks soukromá osoba
kód akce CHŽK: 08-066
otisk lze získat:
České dráhy, a.s. - železniční stanice Boskovice
telefon 725 885 675
SŽDC, s. o. - výpravčí železniční stanice Šebetov (na požádání)
telefon 972 622 462
České dráhy, a. s. – železniční stanice Skalice nad Svitavou
telefon 725 885 817

 

120 let tratě Hanušovice Glucholazy

051

zadavatel: České dráhy, a.s. - Užst. Hanušovice
navrženo dne: 24. 08. 2007
předáno dne: 15. 11. 2007
tvar: obdélník 60 x 50 mm
text: 120, Hanušovice – Ramzová – Horní Lipová – Lipová Lázně
          – Jeseník – Glucholazy, 1888, 2008.
grafika: Perokresba parní lokomotivy 414.0 (tendr 312.0).
počet vyrobených kusů: 3
současní majitelé: 2 ks MSS Horní Lipová, 1 ks CHŽK
kód akce CHŽK: ---
otisk lze získat:
Muzeum Slezského Semmeringu v Horní Lipové
telefon 972 745 627

 

Založeno: 23. března 1998

IČ: 68245483

Počet členů: 44

Čestní členové: 5

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik

Místopředseda: Ludmila Petrželová

Jednatel: Marek Říha

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček

Účetní: František Mikeš

Správce IT: Antonín Horák

Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela