Připravujeme

Brno – město uprostřed Evropy 2021

termín: sobota 26. června 2021

Bezdružické parní léto 2021

termín: sobota 17. a neděle 18. července 2021

Přihlášení

Razítka

025.jpg

Ediční činnost

2015-03_Pohlednice_423.009.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Vážení přátelé železnice
vítáme Vás na stránkách spolku
Chornický železniční klub, z. s.
Doufáme, že se Vám zde bude líbit a najdete vše,
co jste chtěli vědět o nás a akcích pořádaných pro Vás.


 

Navštivte víkend dopravní nostalgie v Brně

Podpořte prosím naši činnost
prostřednictvím projektu
„Pomozte nám zachránit mizející železniční historii“

Aktivity spolku můžete též sledovat
prostřednictvím sociální sítě Facebook

www.facebook.com/ChornickyZeleznicniKlub

Aktuálně

Předpokládané nostalgické akce v roce 2021

Příznivý trend ve vývoji epidemie Covid-19 a klesající počet nakažených vedou některé pořadatele nostalgických akcí k obnovení činnosti. Pokud nedojde ke zhoršení situace, uskuteční se již tento měsíc festival „Brno – město uprostřed Evropy“. Nejznámější součástí této akce je mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojných show. Závěrečným a bezprostředně navazujícím bodem programu je víkend dopravní nostalgie, který je letos plánován na 26. a 27. června. V jeho rámci by měly být v sobotu 26. června 2021 vypraveny dva páry zvláštních vlaků vedených parní lokomotivou 433.001 z Brna do Slavkova a zpět. Kolegové ze spolku Plzeňská dráha začali připravovat tradiční Bezdružické parní léto, které by se mělo uskutečnit o víkendu 17. a 18. července 2021. Nezahálí ani náš spolek, neboť letošní letopočet končí lichou číslicí. Zahájili jsme proto práce na přípravě Mikulášské jízdy CHŽK 2021 s předpokládaným termínem konání v neděli 5. prosince 2021. O tom, zda se tyto akce skutečně uskuteční, však rozhodne nejen vývoj epidemiologické situace v ČR, ale také štědrost sponzorů. Všechny příznivce železniční nostalgie proto prosíme o trpělivost a pečlivé sledování informacích na webu CHŽK i stránce spolku na sociální síti Facebook.

 

 

Pamětní razítko pro muzeum ČD v Lužné u Rakovníka

V poslední květnový den roku 2021 jsme zástupci Centra historických vozidel Českých drah v Lužné u Rakovníka předali nové pamětní razítko 150 let železnice v Lužné. Jak již název napovídá, razítko bylo zhotoveno k letošnímu 150. výročí zahájení provozu na tratích Stochov–Lužná u Rakovníka–Chomutov a Lužná u Rakovníka–Rakovník. Hlavním motivem razítka je perokresba parní lokomotivy číslo 272 řady IIIc Buštěhradské dráhy, u ČSD později přeznačené na 324.391. Pamětní razítko bude používané ve dnech 18. a 19. září 2021, kdy v Lužné u Rakovníka proběhne Den železnice 2021, který zároveň připomene výše uvedené výročí. Po skončení akce zůstane k dispozici veřejnosti a jeho otisk bude možné získat při návštěvě muzejní expozice v Lužné u Rakovníka. Kompletní přehled o umístění všech námi dodaných pamětních razítek naleznete na stránce Pamětní razítka.

 

 

Nové pamětní razítko v muzejní expozici Stavědlo Kyjov

V sobotu 22. května 2021 uplynulo 50 let od zrušení zastávky Věteřov na bývalé místní dráze z Čejče do Ždánic. Symbolicky v tento den bylo předáno pamětní razítko připomínající tuto zastávku, po níž již nezbyly žádné stopy. Otisk nového razítka bude možné získat v muzejní expozici Stavědlo Kyjov. Díky velmi dobré dlouholeté spolupráci našeho spolku s provozovateli muzea mohou jeho návštěvníci od 27. června 2021, kdy zahajuje letošní sezonu, získat již jedenáct otisků různých pamětních razítek. Informace o umístění všech námi dodaných razítek získáte v sekci Pamětní razítka.

 

 


Kdo jsme

K založení Chornického železničního klubu (CHŽK) významně přispěly politické a ekonomické změny, probíhající v naší zemi v polovině devadesátých let dvacátého století. Transformace našich železnic, útlum provozu na regionálních tratích, reorganizace Českých drah v kombinaci s blížícími se výročími zahájení provozu na místní dráze ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic (1998) a na tratích bývalé Moravské západní dráhy (1999) přiměly příznivce železnice z řad zaměstnanců stanice Chornice a stanic přiděleného obvodu k založení Chornického železničního klubu. Došlo k tomu na ustavující schůzi konané 23. března 1998 v restauraci „U depa“ v Chornicích. Klub byl zaregistrován 16. dubna 1998 a veřejnosti se poprvé představil 16. května téhož roku uspořádáním oslav devadesátého výročí zahájení provozu na železniční trati ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic. Následovaly další úspěšné nostalgické akce a počet členů CHŽK se rozrostl i o další zájemce, včetně těch, kteří nejsou zaměstnáni na železnici, ale mají k ní vřelý vztah. Po roce 2000 jsme začali spolupracovat s jinými subjekty pořádajícími jízdy zvláštních vlaků. Většina pořadatelů těchto akcí měla především zájem o nasazení našeho personálu v dobových stejnokrojích na svých vlacích. Pro členy tohoto personálu jsme v roce 2005 zřídili Volné sdružení příznivců historie železnice (VSPHŽ), které vystupovalo až do 31. prosince 2014, kdy bylo začleněno zpět do CHŽK, samostatně. Od 1. ledna 2015 byl z důvodů přizpůsobení nové legislativě CHŽK změněn na spolek a jeho název název upraven na Chornický železniční klub, z. s.

Účelem našeho klubu je podpora a propagace železniční dopravy v České republice, dokumentační a publikační činnost na poli železniční historie a záchrana železničních technických památek. Hlavním předmětem naší činnosti je organizování jízd zvláštních vlaků, různých historických akcí a výstav. S pořádáním podobných akcí vypomáháme i jiným organizacím a spřáteleným spolkům. Ve spolupráci s kluby vojenské historie jsme schopni navodit atmosféru Rakousko-uherské monarchie, první Československé republiky, i nepříliš radostných let druhé světové války nebo dob budování socialistického Československa. Další naší činností je zajišťování příležitostných a pamětních razítek, která nejen navrhujeme, ale ve spolupráci se zavedeným výrobcem i dodáváme. Již od poloviny devadesátých let dvacátého století shromažďujeme pro připravovanou muzejní expozici prvky historických železničních zabezpečovacích zařízení, další předměty a artefakty. Zpřístupnění našich sbírek veřejnosti však prozatím není možné z důvodu absence vhodných prostor.

Spřátelené spolky naleznete v sekci ODKAZY, stručnou prezentaci námi používaných uniforem v sekci STEJNOKROJE. Výsledky naší činnosti v uplynulých letech si můžete prohlédnout v sekci AKCE, naše plánované akce pak v podsekci PŘIPRAVUJEME. Naší snahou je, aby pamětní razítka zhotovená jednorázově pro oslavy různých výročí sloužila dál a byla zájemcům k dispozici například v osobních pokladnách železničních stanic. Přehled již vydaných razítek a míst, na nichž jsou k dispozici veřejnosti, je v sekci PAMĚTNÍ RAZÍTKA. Zájemci o publikace, pohlednice a další propagační předměty naleznou vše potřebné v sekci EDIČNÍ ČINNOST.

Zaměření:

Podpora a propagace železniční dopravy v České republice,
dokumentační a publikační činnost na poli železniční historie
a záchrana železničních technických památek.

Činnost:

> organizování jízd zvláštních vlaků

> zajišťování personálu v dobových uniformách na zvláštních vlacích
v rámci vlastních akcí, případně na akcích pořádaných jinými organizacemi

> tvorba návrhů pamětních razítek pro vlastní akce,
případně pro akce pořádané jinými organizacemi

> pořádání a spolupořádání výstav se železniční tématikou

> publikační a ediční činnost

> příprava muzejní expozice železniční zabezpečovací techniky

> spolupráce s jinými podobně zaměřenými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela